Компанія "ІБІС"

сучасні комплексні інтернет - орієнтовані програмні продукти для автоматизації діяльності банківських груп, великих багатофілійальних приватних та державних банківських установ,
страхових компаній.


РОЗРОБКА
Комплексні рішення адаптовані для замовника. Сучасні технології.
Висока швидкість проектування та розробки програмного забезпечення, web-розробки
АНАЛITIKA

Моделювання бізнес-процесів. Оптимізація роботи банку.
Повний набір фінансових технологій
Інтеграція з будь-якими зовнішніми системами
ПІДТРИМКА
Супровід проекту протягом усього його терміну експлуатації, консультаційні послуги та навчання. Швидка адаптація до постійно мінливих потреб ринку та реагування на зміни законодавства.
Фірма ІБІС – один із найстаріших провідних українських розробників та постачальників комплексних IT рішень для автоматизації банківської діяльності, страхової діяльності, управління підприємством.
За 30 років успішної роботи було впроваджено великі проекти для таких фінансових установ, як НБУ, Національний Депозитарій, Державне казначейство, АППБ АВАЛЬ (надалі "Райффайзен банк Аваль"), "Ощадбанк", "Інвестбанк", банк "Україна", "Промінвестбанк" », «Укрсоцбанк», банк «НАДРА», Erste Bank (включно з роками його існування під найменуваннями «Престиж» та «Фідобанк»), «Експобанк», «Техсервіс», «Правекс Банк», Легбанк, банк «Південний», страхова компанія «УНІКА», СК «Еталон», СК «Пуск» та ін.

Компанія володіє п'ятьма свідоцтвами про відповідність програмних продуктів вимогам Національного банку України, повними Ліцензіями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в галузі технічного та криптографічного захисту інформації.
Компанія має партнерські відносини з фірмами Oracle (Gold), Microsoft, Sybase та IBM.
Нами розроблені сучасні системи управління бізнес-процесами «ІРБІС» та «С-ІСАОД», які покривають усі потреби великого універсального банку (ФПГ).
Наша компанія є експертом у сфері банківських технологій!
Основні віхи розвитку компанії «ІБІС»
1991- 1995
Розробка та впровадження основного проекту ІСАОД-БАНК, виконаного на основі промислової СУБД RAIMA DATA manager під керуванням NOVELL

Впровадження:

Промінвестбанк – Одеська область.
Агробанк "Україна" - Одеська, Миколаївська та Херсонська область
(близько 100 відділень)
Ощадний банк - Одеська область (близько 30 відділень)
АППБ АВАЛЬ - 170 відділень
Інші банки України у різних галузях.

1996-2002
Створення проекту державного Казначейства – доходна частина бюджету.
Розробка зайняла 3 місяці, впровадження у 17 областях України – 2 місяці
Впровадження в АППБ Аваль виносних робочих місць комплексного обслуговування клієнтів за віддаленою технологією – 2000 відділень.

Створення та впровадження проектів:

VICONT-RZB Аваль, Ерсте Банк, Південний.
«Єдина бухгалтерська книга з Фінансового та податкового обліку. Єдина звітність банку для різних фінансових та статистичних організацій.

ІРБІС - RZB Аваль, Ерсте Банк, Надра банк
Ведення бухгалтерії в розрізі електронних бухгалтерських книг за різними напрямками ( Персонал, Зарплата, Матеріальний облік, облік основних засобів, запасні частини, паливно-мастильні матеріали та інше)
2002 -2021
2002-2006

Перехід на централізований проект С-ІСАОД
Розробка та впровадження проекту IFRS в АППБ АВАЛЬ І ЕРСТЕ БАНК

2007-2018

Розробка і впровадження:
Проект Clending-Orion - інтернет технології для віддаленого обслуговування клієнтів з кредитування, розрахунку по скорингу

Проект INEX – купівля/продаж валюти на валютній біржі з розрахунком нетто-позиції банку

Розробка та впровадження інтернет систем роботи зі SWIFT за початковими та відповідними платежами на базі С-ІСАОД

2019 – впровадження кодів IBAN для всіх клієнтів банку

2020 - розробка проекту СЕП 4 та міжнародного стандарту ISO 20022 для банківської системи України.

Переваги наших рішень при виборі систем
атоматизації банківських та небанківських фінансових установ:

Адоптація та та інтеграція
Сучасні технології. Можливість інтеграції з будь-якими зовнішніми системами, зокрема з використанням технологій Сервіс орієнтованої архітектури (SOA); Адаптовані під замовника рішення
Фінансові технології
Повний набір фінансових технологій «з одних рук» дає можливість нашим замовникам якнайкраще обслужити своїх Клієнтів, причому в технології «Єдиного вікна» через повнофункціональні фронт-офісні системи.
Багаторічний досвід
Багаторічний досвід розробки великих автоматизованих комплексів
з обов'язковим наступним супроводом впроваджених
автоматизованих систем
Сучасні засоби розробки
Застосування сучасних засобів проектування, розробки та
впровадження складних та різнобічних завдань. Високий технічний рівень та швидкість розробки.
Супровід
Обов'язкове виконання всіх наступних доопрацювань, спричинених змінами у законодавстві країни.
Швидкість реакції
Своєчасна реакція на ключові події та політику постачальників системного програмного забезпечення.
Встановлення та навчання
Проведення встановлення готових проектів з подальшим навчанням та
консультаціями на стороні замовників.
Предметна область
Доскональне знання банківських технологій та процесів. Досвід роботи з великими обсягами інформації
Відносини з клієнтами
Наша політика щодо клієнтів орієнтована на індивідуальний підхід та встановлення міцних довгострокових контактів.

Впровадження стандарту ISO 20022 та СЕП4

Робочу версію комплексу ПЗ із впровадження стандартів ISO 20022 та СЕП4 у платіжній інфраструктурі України здано в промислову експлуатацію.
Перехід на нові стандарти регулюється параметрично та до переходу САБ працює за поточними стандартами. Після переходу документи, що генеруються або прийняті в САБ із зовнішніх джерел за попередніми стандартами, збагачуються необхідною інформацією до нових стандартів ISO 20022.
Компанія ІБІС продовжує вести всебічну роботу щодо реалізації вимог стандарту ISO 20022.
Станом на 01.11.2021 реалізовано прийом, обробку та відправлення ВСІХ повідомлень, що підтримуються НБУ на стенді СЕП4.

Реалізовано проект на базі САБ C-ISAOD щодо впровадження стандартів ISO 20022 та СЕП4 у платіжній інфраструктурі України.
Компанія ІБІС провела комплекс робіт у САБ С_ISAOD з розробки та інтеграції електронних платіжних документів та фінансових повідомлень, створених відповідно до методології
ISO 20022 та прийому/надсилання їх по СЕП4.

Реалізовано технологію ручного та автоматичного заповнення/збагачення всієї необхідної інформації для електронних платіжних документів стандарту ISO 20022 (в т.ч. даних адреси, ідентифікаційних документів, коду країни клієнта/контрагента) як для документів, що вводяться вручну або генеруються автоматично внутрішніми модулями САБ т. Ч. ВПС), так і для документів банку, що отримуються із зовнішніх джерел по всіх каналах обміну.

Реалізовано робочу версію модуля СЕП4 для роботи на тестовому стенді НБУ, встановлену та успішно функціонуючу з моменту запуску стенду НБУ з переліком функціональності:
  • Візуальні інтерфейси (АРМ Бухгалтера, Налаштування, Перегляд прийнятих/надісланих)
  • АРМ операціоніста (Переробка контролю початкових РД)
  • Прийом/надсилання всіх типів файлів з PACS ,Samt, Pain
  • Прийом/надсилання Запитів та Звітів
  • Обробка Exceptions and Investigations
  • Перепідпис документів
  • Криптографічні модулі
ЗАМОВНИКАМ ГАРАНТУЄТЬСЯ
Повна підтримка протягом усього життєвого циклу розроблених нами програмних продуктів – систем автоматизації банків та страхових компаній!
Усі запропоновані системи відповідають сучасним стандартам розробки програмного забезпечення та українському законодавству. Забезпечують гнучкість у налаштуваннях продуктів, включення «концентрованого консалтингу», здатність роботи з будь-якими зовнішніми системами через стандартні засоби фірм IBM та ORACLE.

Пропозиції для банків та підприємств

комплексні IT рішення для автоматизації банківської діяльності
Система автоматизації банку, управління персоналом і зарплатою, внутрішньобанківський облік, системи кредитування, валютна біржа, банківські осередки, пенсійні та зарплатні зарахування, SWIFT, мультивалютна внутрішня платіжна система, системи інтеграції та багато іншого.

Банківські
бек-офісні системи

Системи «IRBIS» і «C-ISAOD» є принципово нові системи управління процесами в багатофіліальному банку з розвиненою інфраструктурою, що забезпечують оперативний фінансовий та управлінський облік.
Реалізовані з урахуванням трирівневої архітектури клієнт – сервер додатків – сервер БД і підтримують більшість реляційних СУБД (Sybаse, Oracle, UDB, SQL Server).
Системи забезпечують міграцію даних і технологій з програмних систем-попередників, що діють у Клієнта.
Передбачено безперервний моніторинг Законодавства України та своєчасне внесення змін до всіх модулів програмного забезпечення. Клієнтам гарантується актуальність стану програмного забезпечення.
Основні механізми інформаційної безпеки систем
захист інформації від несанкціонованого доступу за допомогою механізму ідентифікації, автентифікації та авторизації користувачів; забезпечення цілісності даних;

шифрація паролів користувачів до бази даних; управління доступом до інформації в системі з використанням для цього механізму ролей і повноважень.

підтримується персоніфікований доступ до інформації на рівні модулів, режимів роботи та таблиць БД;

накладення підпису на розрахункові документи;

ведення аудиту, що дозволяє реєструвати всі основні дії користувачів у програмі, а також фіксацію тих чи інших подій;

наявність програмного (автоматичного) контролю коректності інформації, що вводиться, і операцій над даними;

підтримка працездатності системи при збоях, аваріях

Банківські фронт-офісні системи

CLending-Orion – централізований повнофункціональний front-end, WEB-система для масового обслуговування фізичних та юридичних осіб, СПД у багатофункціональному банку та його балансових та безбалансових відділеннях. Система забезпечує технологію єдиного «одного вікна» та виконувати функції фронт-офісу для кредитно-депозитного, карткового, розрахунково-касового обслуговування клієнтів, забезпечує облік виконання роздрібних операцій, облік заставного майна банку та ін. технології, ряд функцій мідл-офісу та бек- офісу.

Програмний комплекс INEX забезпечує on-line обробку заявок клієнтів та структурних підрозділів банку на купівлю/продаж/конверсію іноземної валюти.
Система забезпечує формування операцій обов'язкового продажу експортного виторгу, контроль цільового використання купленої валюти протягом 5 днів після її купівлі з формуванням, у разі потреби, проводок та заявок на обов'язковий продаж валюти та обробку ін. операцій, також забезпечує моніторинг валютної позиції банку
ЗАМОВНИКАМ ГАРАНТУЄТЬСЯ
Ми однаково успішно працюємо з банками та страховими компаніями будь-якого розміру: від найбільших до тих, хто тільки-но почав свій розвиток. За історію компанії всі проекти, які бралася фірма, були успішно впроваджені.

Пропозиції для страхових організацій

комплексні IT рішення для автоматизації страхової діяльності

Спеціалізована система автоматизації та управління бізнес-процесами, система фінансового моніторингу для страхових компаній
ЗАМОВНИКАМ ГАРАНТУЄТЬСЯ
Оптимальне співвідношення вартості та якості програмних продуктів.
Новини