Clending-orion
Фронт-офіс та міддл-офіс банку
інтернет технології для віддаленого обслуговування клієнтів з кредитування, розрахунку по скорингу
CLending-Orion – централізований повнофункціональний front-end, WEB-система для масового обслуговування фізичних та юридичних осіб, СПД у багатофункціональному банку, його балансових та безбалансових відділеннях.

Це високопродуктивна система, що пропонує користувачам потужні інструменти для самостійної розробки нових продуктів, операцій, налаштування тарифів банку та проводок.

Система забезпечує технологію «єдиного вікна» та виконує функції фронт-офісу для кредитно-депозитного, карткового, розрахунково-касового обслуговування клієнтів, забезпечує облік виконання роздрібних операцій, облік заставного майна банку та ін. технології, ряд функцій мідл-офісу та бек-офісу .


Система дозволяє адаптувати більшу частину функціональності системи, не вдаючись до програмування, візуальних засобів.
Результат – найкоротші терміни виконання проектів із впровадження системи.

Робочі місця кінцевих користувачів системи розроблені в технології «тонкого клієнта» (WEB), не вимагають встановлення та адміністрування в точках доступу до послуг банку, жодного спеціального програмного забезпечення – лише персональний комп'ютер (або ноутбук) із виходом до Internetу чи Intranet-мережі банку.

Функціональна архітектура комплексу

Фронт-офис
 • Кредитування фізичних осіб
 • Кредитування середнього та малого бізнесу
 • Кредитування корпоративних клієнтів
 • Обслуговування платіжних карток
 • Еквайрингові продукти та операції
Миддл-офис
 • Скоринг / Андеррайтинг
 • Прийняття рішення щодо кредитів
 • Управління ризиками
 • Реєстрація та оцінка забезпечення
 • Прийняття рішення щодо заявок на еквайринг
 • Формування платежів
 • Робота із проблемними кредитами
Інтеграція із зовнішніми системами
 • Інтеграція з кредитними бюро, You Control…
 • Інтеграція зі сховищем банку для скоринг-оцінки
 • Інтеграція із зовнішніми скоринг-системами
 • Інтеграція із центральною БД клієнтів банку
 • Інтеграція з картковим процесингом
 • Інтеграція з різними ОДБ за кредитами, картками

Кредитне обслуговування на платформі Clending-Orion

Переваги кредитної системи банку для обслуговування фізичних осіб, ФОП та ЮрЛіц (сегменти PI, Micro, Small, Corporate)
Швидке налаштування бізнес-процесів та швидке встановлення системи з управління кредитними заявками та кредитними ризиками
Створення кредитних заявок у різних технологіях обробки
API щодо отримання клієнтів банку з будь-якої зовнішньої системи
Управління кредитними ризиками
Карткове обслуговування
Єдине вікно обслуговування еквайрингових
операцій клієнтів банку

Створення кредитних заявок

 • Попередні заявки для PI, Micro, Small та індикатив для CORPORATE, перевірка потенційного клієнта на можливість видачі кредиту
 • Для сегментів PI, Micro, Small – стандартні кредити з автоматичним заповненням більшої частини параметрів кредитного продукту.
 • Мультикредитні заявки – пакет кредитних заявок на 1 клієнта
 • Кредитні заявки складної ієрархічної структури для корпоративних клієнтів, можливість створення кредитної заявки на групу клієнтів
 • Закріплення за заявкою документів кредитних справ у електронному вигляді
 • Різні перевірки клієнтів у заявці: на відповідність кредитній політиці банку; правилам запобігання шахрайству, розрахунок бюджетних показників
 • Виконання у заявці різних контролів, що налаштовуються банком (налаштування скриптів перевірки даних кредитної заявки, заставного майна, фінансових документів – використання Open Api

Скоринг-оцінка кредитних ризиків,
оцінка кредитоспроможності позичальників

Передпродажна робота з клієнтами:

 • Попередні переговори, реєстрація дзвінків.
 • Підготовка зустрічі, зустріч, попереднє прийняття рішення щодо кредитних продуктів, що надаються клієнтам (короткий скоринг-розрахунок).
 • Формування індивідуальної комерційної пропозиції клієнту, друк пропозиції

В інтерфейсах кредитної та мультикредитної заявки, корпоративної заявки:
Прескоринг видачі кредиту – скоринг попередніх заявок (індикатива – CORPORATE) за короткими даними клієнта+перевірки у зовнішніх системах.
Повний фінальний скоринг при ухваленні рішення щодо фінальної кредитної заявки.

Дані, що використовуються в скоринг-оцінці:

 • Дані клієнта/групи, пов'язаних осіб, усіх сторін кредитної заявки (клієнтські дані, дані заставного майна, фін.документи…)
 • Кредитна історія клієнта/групи та її пов'язаних осіб у банку.
 • Дані клієнта з будь-яких внутрішніх баз банку та будь-яких зовнішніх баз кредитних бюро, бази МВС, You Control та ін. (можливість формування запитів, що настроюються, в будь-які джерела даних

    Єдине вікно обслуговування еквайрингових
    операцій клієнтів банку

    • Створення клієнтам банку нових торгових точок,
    • підключення інтернет-еквайрингу,
    • реєстрація АТМ
    • реєстрація кіосків самообслуговування банку,
    • реєстрація ПВН/УДППЗ «Укрпошта» (термінали у відділеннях Укрпошти)
    • внесення змін до даних існуючої торгової точки (до даних клієнта, ТТ, договорів (комісій))

    Функціональність щодо організації процесів еквайрингу:

    • Налаштування видів еквайрингу
    • Налаштування скоринг-розрахунків за заявками еквайрингу
    • Налаштування маршрутів погодження, верифікації заявок еквайрингу
    Інтеграція з системами В2 та MPCS (Merchant Processing and Clearing System
    Облік заставного майна при кредитуванні під заставу
    Реєстрація об'єктів заставного майна, зокрема і пов'язаних об'єктів застави.

    Прикріплення сканокопій, фотографій та будь-яких файлів до об'єкта та картки майна.
    Реєстрація даних огляду майна, налаштування періодичності моніторингу
    Прив'язка забезпечення кредитної/мультизаявки.
    Прив'язка до корпоративної мультизаявки - на потрібному рівні ієрархічної кредитної заявки корпоративного бізнесу.

    Оцінка майна :
    • можливість введення кількох типів вартості майна для об'єкта, що оцінюється.
    • контроль лімітів оцінювача, відділень.
    • прийняття рішення на маршруті оцінки майна (узгодження різними службами)

    Створення договорів застав:

    • Автоматичне породження договорів застави щодо пов'язаних об'єктів майна
    • Ручне введення договорів застави, поруки
    • Породження в ОДБ об'єктів позабалансового обліку та прибутково-витратних ордерів
    • Переоцінка заставного майна, ведення історії оцінки забезпечення

    Єдине вікно обслуговування всіх карткових операцій клієнтів банку:

    Створення дебетних карткових рахунків (зарплатних, приватних, пенсійних) та карток на ім'я власника рахунку та довірених осіб:

    • Створення заявок на відкриття картрахунків/карток (отримання клієнта з БД процесингу, із центральної БД клієнтів банку, ручне введення клієнтів)
    • Створення карткового рахунку/карток через сайт банку. Перевірка клієнта на арешти за рахунками
    • Групове створення заявок на відкриття рахунків для зарплатних клієнтів. Автоматичне відкриття рахунків та створення карток у картковому процесингу
    • Автоматичне підключення додаткових сервісів до карткового рахунку (Мобільний банкінг, програми лояльності)
    • Формування та друк документів клієнту
    • Налаштування карткових продуктів у каталозі продуктів
    • Закриття карткових рахунків

    Супровід карткових рахунків та карток:

    • Зміна тарифної моделі карткового рахунку з випуском картки/карток на власника/довірену особу. Випуск додаткової картки.
    • Формування довідок за картковим рахунком
    • Блокування карток без випуску нової картки та з випуском нової картки (перевипуск) на власника або довірену особу /зняття блокування по картці.
    • Подовження терміну дії картки/видалення картки. Актуалізація даних клієнта за картою