"Банківські осередки" (індивідуальні сейфи банку)

Повний обсяг роздрібних операцій із сейфами банку
Облік виконаних операцій та формування за ними проводок
Картотека клієнтів-орендарів та договорів оренди
Історія стану банківських сейфів
Функціональність комплексу
Робота з об'єктами:
  • картотека сейфів,
  • картотека клієнтів-орендарів,
  • картотека договорів,
  • повний набір виконаних операцій, включаючи операції сторнування,
  • повний набір сформованих проводок,
  • нормативно-довідкова інформація "Довідники".

Для кожної групи об'єктів передбачений фільтр відбору, що настроюється за основними характеристиками об'єкта. По об'єктах автоматично відстежується поточний стан та зберігається у повному обсязі історія
За виконання операцій формуються платіжні та інші документи.
За виконаними операціями, у хронологічному порядку формується Операційний Щоденник.

Система вважає:
  • орендну плату під час укладання договору оренди сейфа;
  • орендну плату за пролонгації договору оренди сейфа;
  • заборгованість.
Регламент щодо нарахування доходу виконується при першому вході до системи з новою датою.
Результат - операції та проведення за кожним договором,
Регламент формування розрахункових документів для відправки до САБ.
Розрахункові документи для відправки до САБ формуються на підставі всіх проводок, сформованих в результаті роботи із сейфами. Документи формуються у стандартному xml-форматі розрахункових документів. Після обробки документів у САБ формуються квитанції та приймаються у комплексі «Сейфи Банку».