Vicont
Централізована база даних багатоструктурного банку

Централізована база даних багатоструктурного банку Vicont v.2.0

високоефективна контрольно-аналітична банківська система
Система містить інформацію про основні об'єкти банківської діяльності: клієнтів, особові рахунки та історію руху за ними, договори та розрахункові документи всіх підрозділів банку.

Наявність вбудованої високорівневої мови програмування CScript компілюючого типу з гнучким набором проблемно орієнтованих функцій надає практично необмежені можливості для створення власних форм звітності силами служби автоматизації в самому банку.
Система призначена для збору, обробки та аналізу інформації по всій багаторівневій системі банку.
Джерелом інформації для системи є технологія прямої передачі між різними серверами баз даних, або «зведений файл» (має закриту структуру), сформованим на базі даних САБ банку.

Є приклади промислової експлуатації системи, коли джерелом інформації служить передача даних, сформованих у системах операційного дня банку ISAOD_Bank, C-ISAOD, Scrooge © LimeSystems, SmartBank © Viasoft, Midas+ СП "40.5 Plus".ЗАМОВНИКАМ ГАРАНТУЄТЬСЯ
Система має характеристики операційного сховища даних ODS (OperationalDataStore).
Податок на прибуток
підсистема складання податкової декларації
(у тому разі консолідованої).

Відбір документів, що становлять валовий дохід та витрати банку з БД системи.

Відбір документів, що становлять валовий дохід та витрати банку із файлу певного формату. Звіряння оборотів за відібраними документами з оборотами за особовими рахунками

Автоматичне визначення позиції у податковій декларації для кожного документа відповідно до налаштувань.

Монітор для визначення позиції у податковій декларації документів, які не були рознесені автоматично. Можливість ручного виключення або додавання документів до податкової декларації з подальшою розноскою.

Розрахунок позицій податкової декларації, які не включають документи.
Перегляд декларації у розрізі звітів та рядків декларації з подальшим переглядом кожної позиції у розрізі документів, що її складають.

Перегляд декларації в розрізі особових рахунків, які беруть участь у складанні декларації з подальшим переглядом кожного особового рахунку в розрізі документів, які дебетують або кредитують цей рахунок.

Формування та друк звіту (податкової декларації)

Формування консолідованої декларації про доходи головного банку виходячи з декларацій підлеглих банків.

АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ
Розрахунок здійснюється на основі алгоритму, написаного мовою CScript. Алгоритм визначається користувачем, і є дуже гнучкий механізм, що дозволяє отримувати, вихідний звіт у вигляді, що найбільш відповідає потребам користувача.
Підсистема «ПДВ»
Підсистема призначена для складання декларації з ПДВ (у тому числі консолідованої за системою банку).
Введення, перегляд та видалення податкових накладних.

Імпорт реєстрів отриманих та виданих накладних із зовнішніх файлів, сформованих у клієнтській програмі (Anfisa6), встановленій у філії банку.

Декларація складається на підставі податкових накладних за звітний період.

Декларація може бути розрахована окремо за кожним структурним підрозділом та/або консолідовано по всій системі багатоструктурного банку.

Формування звітів. У тому числі Реєстри виданих та отриманих податкових накладних (Excel, XML), «Додаток №1», «Додаток №5»
АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ
Основою для складання декларації з ПДВ банківської організації є податкові накладні на купівлю та продаж (ПН). За виконання консолідованих розрахунків кожному рівні консолідації вхідний інформацією можуть бути також розраховані декларації підлеглих підрозділів попереднього рівня.